Second Coming Of Jesus Christ & Polar Shift, Global Earthquake


Second Coming Of Jesus Christ & Polar Shift, Global Earthquake

And the same hour was there a great earthquake, and the tenth part of the city fell, and in the earthquake were slain of men seven thousand: and the remnant were affrighted, and gave glory to the God of heaven. (Revelation 16:18)
(Click on the picture above to watch video)

Advertisements

Pasasalamat sa Maykapal


Noong isinulat ko ito mahigit tatlumpung taon na ang nakaraan, nasa malalim akong pagmumuni-muni tungkol sa ganda ng kapaligiran. Dumaan muna ang mahaba-habang panahon bago ko napansin na ang tulang ito ay tumatalakay sa ating limang pandama (senses), ang pandinig, pang-amoy, panlasa, panghipo, at pananaw. Dahil nito, buong-puso kong niyuyukuran at pinasasalamatan ang Nag-gabay sa akin upang maisulat ko ito.Share this to your profile
                 To view or post comment, please click here