Transmutation


Transmutation


                      Transmutation

I won’t miss the sun,
     it’s light nor it’s warmth
I won’t miss the pale dawn
     nor the grey dusk
Nor the starry nights with the breeze
     so mild and soothing
That penetrates through the breasts
     where hearts are aching

I won’t care if flowers fade,
     in them there’ll be no beauty
I won’t care if the birds will sing
     not the song of liberty
If the seas will run dry
     and skies will turn to black
And man will have the all the wars
     and peace they lack

          if they’ll make me hungry
               the bread I’ll bit not
          if they’ll make me thirsty
               the wine I’ll sip not
          if they’ll make me lifeless
               I’ll be living
          if they’ll make me motionless
               I’ll be moving

          I can’t be scented
               I’ll have no odor
          I won’t fade
               I’ll have no color
          I can’t be molded
               I’ll be shapeless
          I won’t grow old
               I’ll be ageless

          They’ll make me dumb
               but I can loudly shout
          That the seeds I’ve sown
               all began to sprout
          Then there’ll be no yesterday
               there’ll be no tomorrow
          There’ll be pure joy
               there’ll be no sorrow

          At last I’ll find all the glories
               no more life’s storm
          I’ll remember not my sad stories
               only my long-dreamt rainbows form


I’m tired of being alive, and who is not?
Who’ll watch the play when performers rot?
We all saw it but only few like to stare
And the characters said they don’t care
As long as they can show to us who they are
By changing love stories into stories of war
They can’t hear us with our soft whisper
For their dreams are as deafening as thunder
We have the preacher’s music but it’s all in vain
All of us heard but only a few cared to listen
When shall we learn to stick to the words?
shall we when we’ll be pierced with swords?

                                            by doroastig
                                            sometime in the mid’75I wrote this almost forty years ago when the time was so harsh. When I did this, my vision was blurred that I was not able to see lightnings, only the roar of thunder. That was the time I was transmuted.

Now I am awaken and can clearly see the lightning and hear its roaring thunder. The thunder I heard forty years ago was just a drum beaten to make people believe there was a storm, unlike the present situation when the storm is a real one. If I was transmuted by a man-made storm then, how much more with a real one now?

Share this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Advertisements

Kung Tayo’y Magiging Iisa


Kung Tayo’y Magiging Iisa            Kung Tayo’y Magiging Iisa

                                                    ni doroastig
                                                    21Hulyo’78


kung gitara mo’t gitara ko’y pagsasamahin ang tinig
at sabaysabay tayong aawit ng iisang himig
kung sabaysabay din tayo sa pagkalabit at pagtipa
pakingga’t tunog nating dalawa’y magiging iisa

kung kita’y hahayaang mag-iisa sa iyong pag-awit
wala kang madamang kasiyahan kahit sansaglit
ang papasanin mo’y ga-mundong paghihirap
sa mga pangangailangan sa iyo’y walang lilingap

kung sa pag-awit ako’y hahayaan mong mag-iisa
pagtipa’t pagkalabit ko’y walang kasigla-sigla
tunog na magawa ko’y magiging matamlay
sa mga pagkakamali sa aki’y walang aagapay

ngunit kung sa pag-awit tayo’y magkasabay
tunog nating dalawa’y mapupuno ng buhay
at kung sa mapang-aping hanay ito’y ating iparirinig
mga puso nila’y maguguluha’t maliligalig

Ikaw ba’y handa nang makikiisa sa mga awiting dapat nating iparinig sa mga kinauukulan?Share this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Pakikipaglaban sa Kahirapan


 

Dahil sa mga batikos ng media noong kabataan ko, akala ko, si FM na ang pinakamasamang pangulo kaya naisulat ko ang tulang ito. Na-brainwash lang pala ako. Hindi pala siya ang tunay na KAHIRAPAN kungdi ang kasalukuyang namamahala sa pinakamataas na pwesto ng ating bayan, si Pnoy!

Pakikipaglaban Sa KahirapanShare this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Independence Day, Araw ng Kalayaan? MALI!!!


larawan galing sa http://www.returnoftheprodigalson.co.cc

May mga bagay na malalaman na lang natin kung ano ito sa pamamagitan ng ibang tao. Halimbawa, kung hindi natin alam na aso ang pangalan ng isang hayop at tinawag itong tupa ng iba, maniniwala tayo. At kung may ibang magtatanong sa atin kung anong hayop ito, sasabihin din nating ito ay tupa, dahil sa ito ang pagkakakilala natin rito, ‘di ba?
.
Iyan din ang nangyayari sa pagkakakilala natin sa ating Independence Day. Tinawag ito na Araw ng Kalayaan sa halip na Araw ng Kasarinlan. May malaking kaibahan ang salitang ‘malaya’ kaysa sa salitang ‘pagsasarili’.
.
Ang independence sa Filipino ay kasarinlan samantalang ang kalayaan sa English ay freedom.
.
Ngayong araw, ika-12 ng Hunyo 2012, ay ang ika isangdaan at labing-apat na taong paggunita natin sa Araw ng Kasarinlan.Share this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Kung Bakit Natalo si Manny


larawan galing sa http://www.mmamania.com

Ang pananampalataya ay hindi katulad ng pagbabayanihan sa paglipat ng isang bahay na kung saan mas marami ang nakikisali, mas gagaan ang kakargahin ng bawat isa. Bagkus, ito ang kabaligtaran. Ang ibig kong sabihin, ang taong may dalawang relihiyosong grupong kinaaaniban, parang dalawang bahay na rin ang kanyang pinapasan.

Iyan ang nangyayari kay Manny kahit na ang kanilang labanan ay puno ng kontrobersiya.

Para sa round-by-round na detalye sa labanang Pacquiao/Bradley, mag-klik ditoShare this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Ang Pamana


“Ang bayan ng isang tao ay hindi isang tiyak na lugar ng lupa, ng mga bundok, ilog, at gubat, ngunit ito ay isang alituntunin; at pagkamakabayan ay katapatan sa alituntuning iyon.” ~ George William Curtis
“Gusto kong makita ang isang tao na nagmamalaki sa lugar kung saan siya nakatira. Gusto kong makita ang isang tao na ipinagmamalaki ng lugar na kanyang tinitirhan.” ~ Abraham LincolnShare this to your profile
                 To view or post comments, please click here