Kung Tayo’y Magiging Iisa


Kung Tayo’y Magiging Iisa            Kung Tayo’y Magiging Iisa

                                                    ni doroastig
                                                    21Hulyo’78


kung gitara mo’t gitara ko’y pagsasamahin ang tinig
at sabaysabay tayong aawit ng iisang himig
kung sabaysabay din tayo sa pagkalabit at pagtipa
pakingga’t tunog nating dalawa’y magiging iisa

kung kita’y hahayaang mag-iisa sa iyong pag-awit
wala kang madamang kasiyahan kahit sansaglit
ang papasanin mo’y ga-mundong paghihirap
sa mga pangangailangan sa iyo’y walang lilingap

kung sa pag-awit ako’y hahayaan mong mag-iisa
pagtipa’t pagkalabit ko’y walang kasigla-sigla
tunog na magawa ko’y magiging matamlay
sa mga pagkakamali sa aki’y walang aagapay

ngunit kung sa pag-awit tayo’y magkasabay
tunog nating dalawa’y mapupuno ng buhay
at kung sa mapang-aping hanay ito’y ating iparirinig
mga puso nila’y maguguluha’t maliligalig

Ikaw ba’y handa nang makikiisa sa mga awiting dapat nating iparinig sa mga kinauukulan?Share this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Advertisements

Ang Pagbabalik


Ito ay para sa may balak na mangibang-bansa. Mag-isip kayong mabuti…Share this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Translate Your BLOG


Paunawa: Ang entring ito ay nai-post ko na rito noong ika-18 ng Pebrero, 2010. Naisipan kong baguhin ito upang mailagay na rin ang mga kapwa natin blogger na wala pa rito. Ang dating siyamnapu’t apat nagiging mahigit isang daan na at madaragdagan pa ito kung may mga bagong entri na pasok sa Blog of the Day/Top Post na sa bandang ibabaw ilalagay. Maraming salamat…

Ito ay isang katuwaan lamang. Gusto mo bang makita ang iyong blog na nakasulat sa wikang Tsino? Kagulat-gulat ito, ‘di ba? May isang simpleng paraan para magawa mo iyon – at hindi lamang sa wikang Tsino kundi sa iba pang mga pangunahing wika ng mundo kagaya ng Arabo, Espanyol, Aleman at iba pa.


Russian

Korean

Portuguese

Greek

Spanish

Japanese

French

Italian

Arabic

German

Chinese

Indonesian

Hebrew

Hindi

Vietnam

Greek

Narito ang paraan: Pumili ng wika sa pamamagitan ng pagpindot sa anumang bandila ng lenggwaheng gusto na nasa itaas. Hintayin na mag-lod ang translator. Pagkatapos, pindutin ang iyong avatar sa ibaba. Andali, ‘di ba?

Sige na, try mo…

Maaaring magkakaroon ng translation engine na ito sa iyong webpage. Iilang kalikot lang dito, kaunting kalikot doon at, siyempre, kinakailangan din ang kaunting pagkamalikhain.

Upang maisalin ang mga parirala, pangungusap o talata, at kahit na webpage, i-klik lamang ang imahe sa ibaba.Share this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Larawan

Happy Father’s Day


Ang Father’s Day ay isang pagdiriwang sa pagpaparangal ng mga ama at pagiging-ama at ang impluwensiya ng mga ama sa lipunan. Maraming mga bansa ang ipagdiwang ito sa ikatlong Linggo ng Hunyo. Ang Father’s Day ay kumukumplemento sa Mother’s Day, isang parangal sa mga ina na ipinagdiwang naman sa pangalawang Linggo ng Mayo.

larawan galing sa happyfathersday-cards.blogspot.com

“I cannot think of any need in childhood as strong as the need for a father’s protection.” — Sigmund Freud

“The father who does not teach his son his duties is equally guilty with the son who neglects them.” –Confucius

“One father is more than a hundred schoolmasters.” — English Proverb

“It is a wise father that knows his own child.” — William Shakespeare

“You don’t have to deserve your mother’s love. You have to deserve your father’s. He’s more particular.” — Robert Frost

“My father didn’t tell me how to live; he lived, and let me watch him do it.” — Clarence Budington Kelland

“A truly rich man is one whose children run into his arms when his hands are empty.” — Unknown

“By the time a man realizes that maybe his father was right, he usually has a son who thinks he’s wrong.” — Charles Wadsworth

“It is a wise father who knows his child. But maybe it’s a very wise child who takes time to know his father.” –Anonymous

“How pleasant it is for a father to sit at his child’s board. It is like an aged man reclining under the shadow of an oak which he has planted.” –VoltaireShare this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Ang Pamana


“Ang bayan ng isang tao ay hindi isang tiyak na lugar ng lupa, ng mga bundok, ilog, at gubat, ngunit ito ay isang alituntunin; at pagkamakabayan ay katapatan sa alituntuning iyon.” ~ George William Curtis
“Gusto kong makita ang isang tao na nagmamalaki sa lugar kung saan siya nakatira. Gusto kong makita ang isang tao na ipinagmamalaki ng lugar na kanyang tinitirhan.” ~ Abraham LincolnShare this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Kung Hei Fat Choy 恭喜发财 2011


Kung Hei Fat Choy 恭喜发财
Happy Chinese New Year 2011


Chinese New Year is a product of the Lunisolar Calendar
The Chinese calendar harmonizes both the Lunar cycle and the Solar year by incorporating astronomical observations of:
a.The phases of the moon and
b.The apparrent path of the sun

How is Chinese New Year’s Day determined?
In one sentence, the Chinese New Year is the second New Moon after the Winter Solstice. It is based strictly on astronomical observations, and has nothing to do with the Pope, emperors, animals or myths. Due to its scientific and mathematical nature, we can easily and precisely calculate backward or forward for thousands of years.

The Winter Solstice occurs when the apparent path of the sun reaches its lowest point on the horizon. To an observer in the northern hemisphere, the sun reaches its lowest height of the year on that day. The shadow it casts is the longest. For an observer in the southern hemisphere, the opposite is true.Share this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Pasasalamat sa Maykapal


Noong isinulat ko ito mahigit tatlumpung taon na ang nakaraan, nasa malalim akong pagmumuni-muni tungkol sa ganda ng kapaligiran. Dumaan muna ang mahaba-habang panahon bago ko napansin na ang tulang ito ay tumatalakay sa ating limang pandama (senses), ang pandinig, pang-amoy, panlasa, panghipo, at pananaw. Dahil nito, buong-puso kong niyuyukuran at pinasasalamatan ang Nag-gabay sa akin upang maisulat ko ito.Share this to your profile
                 To view or post comment, please click here