Pakikipaglaban sa Kahirapan


 

Dahil sa mga batikos ng media noong kabataan ko, akala ko, si FM na ang pinakamasamang pangulo kaya naisulat ko ang tulang ito. Na-brainwash lang pala ako. Hindi pala siya ang tunay na KAHIRAPAN kungdi ang kasalukuyang namamahala sa pinakamataas na pwesto ng ating bayan, si Pnoy!

Pakikipaglaban Sa KahirapanShare this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Advertisements

Pakikipaglaban sa Kalikasan


“Ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi kung ano ang kanyang paninidigan sa mga sandali ng kasaganahan at kaginhawaan, kundi sa oras ng mga hamon at kahirapan.” -Martin Luther King Jr. (1929 – 1968), American Clergyman and Civil Rights Activist

 Share this to your profile
                 To view or post comments, please click here