Ang Pagbabago


Ang tulang ito (kasama na ang mga komento) ay reblog sa naunang entri na ipinaskil ko
noong ika-28 ng Pebrero, 2009.Share this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Advertisements

Kahapon Ngayon Bukas


“Yesterday is but today’s memory, tomorrow is today’s dream.” -Kahlil GibranShare this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Ang Aking Ana


Paunawa: Ang tulang ito ay import mula sa dating friendster blog ko na aking na-revive. Ito’y nai-publish ko noong ika-11 ng Abril, 2008 na ang mga komento ay makikita rito. Sa tulang ito ay may babaeng nagduda na hindi ako ang may gawa. Ang sagot ko kanya ay makikita rito.

Ang Aking Ana

Ang aking naging panganay, Ana Regina Carmeli

Ang tulang nasa ibaba ay naisulat ko nung ako’y binata pa. Kasama ng iba ko pang naisulat, ito’y itinago ko na lang at kinalimutan. Nang nakita ko na ang babaing inibig ko nang husto, ako’y nagpasyang lumagay na sa tahimik…

Pagdaan ng mga araw, nalaman kong malapit na akong maging tatay. May napagkasunduan kami ng misis ko na kung lalaki ang magiging panganay namin, ako ang pipili ng magiging pangalan. Kung babae naman, siya. Nung mga panahong ‘yon may napili na ako: Juan Carlos Isidoro, in short, JCI. Ang Juan ay sa lolo ko sa mother side. Ang Carlos ay sa Carlos P. Garcia na pinsan ng nanay ko at ang Isidoro naman ay siyempre, sa akin.

Nang siya’y nagluwal na, isang sanggol na babae kaya siya ang nagbigay ng pangalan. Dahil sa ang misis ko ay palasimba, ang naging pangalan ng sanggol ay Ana Regina Carmeli. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang ‘Ana’. Ang alam ko ay ang Regina Carmeli, Queen of (Mt.) Carmel. Nang itanong ko ito sa kanya, sumagi lang daw sa isipan niya. Ang sapantaha ko’y nakuha niya ito sa karakter na ginawa ko. Baka nasa subconscious na niya ito dahil nung magkasintahan pa lang kami, nabasa na niya ang mga naisulat ko.

‘Yon lang…


Share this to your profile

To view or post comment, please click here