Pagkakauhaw


PAGKAKAUHAW…
Dahil sa matinding pagsisising hindi nakapagtapos noon, naisulat ko ang tulang ito.Share this to your profile
                 To view or post comment, please click here


Advertisements