Talino Lakas Yaman Ganda at Pag-ibig


Habang binabasa mo ang isang ito ay may mapapansin kang may mga parting pabalikbalik. Ito’y talagang sinadya. ang plano ko noo’y lapatan ito ng musika, ala-BLOWIN’ IN THE WIND ni Bob Dylan. Sayang nga lang at hanggang ngayon hindi ko pa ito naisagawa.Share this to your profile
                 To view or post comment, please click here


Advertisements