A Bird’s Day’s Flight


A Bird’s Day’s Flight

                        A Bird’s Day’s Flight

I woke up to the cold breaking morn
Another exhausting day was just born
A day meant for countless little things
But I didn’t ponder, I just spread my wings

To look for a foamy nest far away I tried
I did not take the folk’s words as guide
I left my nest and followed my way
It is not of velvet, I hate to stay

A bright colored flower I’ve seen on my way
And upon it’s soft petals I did lay
Truly there was comfort at its best
The comfort I never felt on my nest

Then my flower’s beauty began to fade
Because it was in the sun not in a shade
When the sun has sipped all the dew
The comfort was gone, away I had to go

Within my heart I felt little pain
But I knew I had to try again
To the highest cloud I hurriedly flew
So high that only me dared to

I reached the shapely cloud of silver
And tried so hard to find a nest there
But the trees – oh! no one can be found
There was emptiness, no one was around

Finally I find comfort not on the flower I love
Nor on the silvery clouds high above
But it is just here on my forsaken nest
As the day closes at the time of my rest

                                                 doroastig
                                                 july 1, ’75

Share this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Advertisements

Kung Tayo’y Magiging Iisa


Kung Tayo’y Magiging Iisa            Kung Tayo’y Magiging Iisa

                                                    ni doroastig
                                                    21Hulyo’78


kung gitara mo’t gitara ko’y pagsasamahin ang tinig
at sabaysabay tayong aawit ng iisang himig
kung sabaysabay din tayo sa pagkalabit at pagtipa
pakingga’t tunog nating dalawa’y magiging iisa

kung kita’y hahayaang mag-iisa sa iyong pag-awit
wala kang madamang kasiyahan kahit sansaglit
ang papasanin mo’y ga-mundong paghihirap
sa mga pangangailangan sa iyo’y walang lilingap

kung sa pag-awit ako’y hahayaan mong mag-iisa
pagtipa’t pagkalabit ko’y walang kasigla-sigla
tunog na magawa ko’y magiging matamlay
sa mga pagkakamali sa aki’y walang aagapay

ngunit kung sa pag-awit tayo’y magkasabay
tunog nating dalawa’y mapupuno ng buhay
at kung sa mapang-aping hanay ito’y ating iparirinig
mga puso nila’y maguguluha’t maliligalig

Ikaw ba’y handa nang makikiisa sa mga awiting dapat nating iparinig sa mga kinauukulan?Share this to your profile
                 To view or post comments, please click here


WordPress Bloggers


WordPress Bloggers

Just click on the blog title and you will be re-directed there…

THe MiSeDuCaTioN oF ZaPpeD
kwento ni kat Tinig Kayumanggi sa UAE Next Generation Filipino
JUNE’S DAY Blithe and Untroubled life… Mabangong Pagong
Aling Baby pamplona17 taludtod at saknong
Tadonggeniuskuno Defying The Laws of Physics Kwentulang Marino
Aurora Metropolis Ang Palda ni Inay PILIPINONG KATOLIKO
Monologue Abuse Chismosang Mimosa Chronicles of the Unsaid
at wit’s end AnonyMous Koneksyon CHEERS
PULPOLitika My Only Star zayith hebron
sa saliw ng awit Say Cheese Art + Literature = ♥
Baul ni Theo Aliwan Avenue Samahang LAYB
25pesocupnoodles Kalakbay at Katoto Ang Letter Kk
thelovelybiatch sikretokritikatpuna Pagsikat ng Araw
Hames frommanualtodigital pritongpretsels
otep pruelpo jasonhamster
gasti blurosebluguy alaehvhoi
alimbukad dormboy hitokiriHOSHI
atmaramipangiba Nag-bo-blog Pa Rin Ako bolix
kwentongkengkay kayedee narsmanang
naglalambingnacute jongskie721 jhunice
bernardumali gpixels taroogs
rockyrivera matangapoy ahkong
batangistik livingstain tutubiii
barquera neildalanon bursky
himantayon2 aubu22 guerdontula
xplorasyon otom
bulaboop mousmous jex009
frchito jasonhamster2 brokenform
lunabertigo alingbanang hulisabalita
zosimoquibilan tutubiii gap in the Hertz RingShare this to your profile
                 To view or post comment, please click here


Translate Your BLOG


Paunawa: Ang entring ito ay nai-post ko na rito noong ika-18 ng Pebrero, 2010. Naisipan kong baguhin ito upang mailagay na rin ang mga kapwa natin blogger na wala pa rito. Ang dating siyamnapu’t apat nagiging mahigit isang daan na at madaragdagan pa ito kung may mga bagong entri na pasok sa Blog of the Day/Top Post na sa bandang ibabaw ilalagay. Maraming salamat…

Ito ay isang katuwaan lamang. Gusto mo bang makita ang iyong blog na nakasulat sa wikang Tsino? Kagulat-gulat ito, ‘di ba? May isang simpleng paraan para magawa mo iyon – at hindi lamang sa wikang Tsino kundi sa iba pang mga pangunahing wika ng mundo kagaya ng Arabo, Espanyol, Aleman at iba pa.


Russian

Korean

Portuguese

Greek

Spanish

Japanese

French

Italian

Arabic

German

Chinese

Indonesian

Hebrew

Hindi

Vietnam

Greek

Narito ang paraan: Pumili ng wika sa pamamagitan ng pagpindot sa anumang bandila ng lenggwaheng gusto na nasa itaas. Hintayin na mag-lod ang translator. Pagkatapos, pindutin ang iyong avatar sa ibaba. Andali, ‘di ba?

Sige na, try mo…

Maaaring magkakaroon ng translation engine na ito sa iyong webpage. Iilang kalikot lang dito, kaunting kalikot doon at, siyempre, kinakailangan din ang kaunting pagkamalikhain.

Upang maisalin ang mga parirala, pangungusap o talata, at kahit na webpage, i-klik lamang ang imahe sa ibaba.Share this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Ang Pamana


“Ang bayan ng isang tao ay hindi isang tiyak na lugar ng lupa, ng mga bundok, ilog, at gubat, ngunit ito ay isang alituntunin; at pagkamakabayan ay katapatan sa alituntuning iyon.” ~ George William Curtis
“Gusto kong makita ang isang tao na nagmamalaki sa lugar kung saan siya nakatira. Gusto kong makita ang isang tao na ipinagmamalaki ng lugar na kanyang tinitirhan.” ~ Abraham LincolnShare this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Ang Kabilang Buhay


Ayon sa aming Religion teacher sa elementarya na si Mrs. Apolonia dela Cerna, may dalawang uri ng paghatol, ang particular judgment (para sa bawat indibiduwal) at ang general o final judgment. Nung isinulat ko ang tulang ito mahigit tatlumpung taon nang nagdaan, ang nasa isipan ko ay ang final judgment.
.
Sa Revelation 20:15, mababasa ang susunod:
12 At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harap ng trono, at mga aklat ay nangabuksan. Ang isa pang aklat ay binuksan, na siyang aklat ng buhay. Ang mga patay ay hinatulan ayon sa kung ano ang kanilang ginawa gaya ng nakaulat sa mga aklat. 13 Ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa loob nito, at kamatayan at ng hades ang mga taong patay na nasa kanila, at ang bawat tao ay hinuhusgahan ayon sa kung ano ang kanilang ginawa. 14 At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagatdagatang apoy. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. 15 Sinuman na ang pangalan ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagatdagatang apoy.
.
Maliwanag na ito ang panahon ng paghatol hindi lamang sa mga patay kundi pati na sa mga buhay.
.
Ngayon ang tanong: may kinalaman kaya ang Revelation 20:12 sa katapusan ng Mayan long count calendar na magaganap sa Dececemder 21, 2012, winter solstice ng taong yun? Bakit parehong may numerong 2012? Ito ba’y isang coincidence lamang? May katotohanan kaya ito?Share this to your profile
                 To view or post comment, please click here


Color Your Blogpost


                 COLOR YOUR BLOGPOST

HTML Color Codes

         F0F8FF          FAEBD7          00FFFF          7FFFD4          F0FFFF
         F5F5DC          FFE4C4          000000          FFEBCD          0000FF
         8A2BE2          A52A2A          DEB887          5F9EA0          7FFF00
         D2691E          FF7F50          6495ED          FFF8DC          DC143C
         00FFFF          00008B          008B8B          B8860B          A9A9A9
         006400          BDB76B          8B008B          556B2F          FF8C00
         9932CC          8B0000          E9967A          8FBC8F          483D8B
         2F4F4F          00CED1          9400D3          FF1493          00BFFF
         696969          1E90FF          B22222          FFFAF0          228B22
         FF00FF          DCDCDC          F8F8FF          FFD700          DAA520
         808080          008000          ADFF2F          F0FFF0          FF69B4
         CD5C5C          4B0082          FFFFF0          F0E68C          E6E6FA
         FFF0F5          7CFC00          FFFACD          ADD8E6          F08080
         E0FFFF          FAFAD2          90EE90          D3D3D3          FFB6C1
         FFA07A          20B2AA          87CEFA          778899          B0C4DE
         FFFFE0          00FF00          32CD32          FAF0E6          FF00FF
         800000          66CDAA          0000CD          BA55D3          9370D8
         3CB371          7B68EE          00FA9A          48D1CC          C71585
         F5FFFA          FFE4E1 FFE4B5          FFDEAD          000080
         FDF5E6          808000          688E23          FFA500          FF4500
         DA70D6          EEE8AA          98FB98          AFEEEE          D87093
         FFEFD5          FFDAB9          CD853F          FFC0CB          DDA0DD
         B0E0E6          800080          FF0000          BC8F8F          4169E1
         8B4513          FA8072          F4A460          2E8B57          FFF5EE
         A0522D          C0C0C0          87CEEB          6A5ACD          708090
         FFFAFA          00FF7F          4682B4          D2B48C          008080
         D8BFD8          FF6347          40E0D0          EE82EE          F5DEB3
         FFFFFF          F5F5F5          FFFF00          9ACD32          191970

Karamihan sa mga blog na nabisita ko na ay may mga titik na itim na nakasulat sa puting bakgrawn. May iilang nakasulat sa dark na bakgrawn at medyo may kahirapang basahin ang mga nilalaman nito.

Gusto mo bang maiba naman sa nakasanayan nang blak en wayt ang iyong blog? Na may border pa na ang kulay ay naaayon sa iyong kagustuhan ? May pamamaraan upang magawa mo ito. Alam kong marami ang nakakaalam nito pero para sa kapakanan ng mga hindi pa, narito ang pina-simple ngunit nakakasiyang paraan:

Madali lamang, ‘di ba? Madali nga pero may iilang punto na dapat mong malaman dahil ang mga nakapaloob sa mga tags ay maaring baguhin ayon sa kagustuhan mo.

Halimbawa:

align=”center” – ito ang plastada ng post mo sa iyong blog; pwede itong gawing “left” o “right”

border=”2″ – ito ang taba o thickness ng border

bordercolor=”#3F48CC” – silp-ikspanaturi (lol)

cellspacing=”0″ – ito ay magagamit lamang kung may maraming malilit na imahe ang napapaloob sa iyong post katulad ng mga avatar at sa mga bloke ng kulay katulad ng nasa pinakaibabaw (HTML Color Codes). Sa nasabi ko na, ito’y pinasimple lamang so leave it “0” na lang.

cellpadding=”15″ – ito ang margin, subalit iba sa nakasanayan na natin na mas malaki ang sa kaliwang bahagi. Pantay lahat dito; right, left, up and down. (note: may mga ‘theme’ na hindi magagamit ang ‘tag’ na ito kagaya ng ‘REDOABLE’. Mag-ikspirimintu ka kung gagana ba ito sa ‘theme’ mo!)

width=”100%” – ito ang lapad ng iyong entri. Pwede mo ring gawing width=”90%” o anumang porsinto na gusto mo.

background-color=”#FFFFFF” – anadir silp-iksplanaturi ting…

font color=”#0000ff” – ito ang kulay ng mga titik sa iyong entri

Iilang Tips pa:

Ang mga bilang o numero na napapaloob sa tags ay sa pixels

Ang mga nakasulat sa bawat bloke ng kulay sa itaas ay tinatawag na HTML COLOR CODES at ito ay pwede mong magamit. Huwag lamang kalimutang maglagay ng “#” sign bago ang code. Halimbawa: gusto mo ang kulay ng “00FFFF”, gawin itong “#00FFFF”

Sa halip ng HTML color code, pwede ka ring maglagay ng “red” o alinmang kulay na nakalista sa ibaba:

Aliceblue Antiquewhite Aqua Aquamarine Azure Beige Bisque Black Blanchedalmond Blue Blueviolet Brown Burlywood Cadetblue Chartreuse ChocolateCoral Cornflowerblue Cornsilk Crimson Cyan Darkblue Darkcyan Darkgoldenrod Darkgray Darkgreen Darkkhaki Darkmagenta Darkolivegreen Darkorange Darkorchid Darkred Darksalmon Darkseagreen Darkslateblue Darkslategray Darkturquoise Darkviolet deeppink Deepskyblue Dimgray Dodgerblue Firebrick Floralwhite Forestgreen Fuchsia Gainsboro Ghostwhite Gold Goldenrod Gray Green Greenyellow Honeydew Hotpink Indianred Indigo Ivory Khaki Lavender Lavenderblush Lawngreen Lemonchiffon Lightblue Lightcoral Lightcyan Lightgoldenrodyellow Lightgreen Lightgrey Lightpink Lightsalmon Lightseagreen Lightskyblue Lightslategray Lightsteelblue Lightyellow Lime Limegreen Linen Magenta Maroon Mediumauqamarine Mediumblue Mediumorchid Mediumpurple Mediumseagreen Mediumslateblue Mediumspringgreen Mediumturquoise Mediumvioletred Midnightblue Mintcream Mistyrose Moccasin Navajowhite Navy Oldlace Olive Olivedrab Orange Orangered Orchid Palegoldenrod Palegreen Paleturquoise Palevioletred Papayawhip Peachpuff Peru Pink Plum Powderblue Purple Red Rosybrown Royalblue Saddlebrown Salmon Sandybrown Seagreen Seashell Sienna Silver Skyblue Slateblue Slategray Snow Springgreen Steelblue Tan Teal Thistle Tomato Turquoise Violet Wheat White Whitesmoke Yellow YellowGreen

Pinaka-importante:
siguraduhing walang mali sa pagkaka-type ng mga tags ur ils, et wel nat wurk…(LOL)

Kung gusto mo pa ng mas customize na mga kulay, mag-klik ditoShare this to your profile
                 To view or post comment, please click here