Ang Kahoy


Upang matupad ang isang hangarin, kinakailangan ang pagtitiis…Share this to your profile
                 To view or post comment, please click here


Advertisements

Pagkakauhaw


PAGKAKAUHAW…
Dahil sa matinding pagsisising hindi nakapagtapos noon, naisulat ko ang tulang ito.Share this to your profile
                 To view or post comment, please click here