MGA TAUHAN (sa dula ng buhay)


Ito ay isa sa mahigit na apatnapung tulang Filipino na naisulat ko noong ako ay binata pa. Ang mga ito ay wala na sana ngayon kung hindi dahil sa pagmamalasakit ng naging kasintahan ko. Nang umalis kasi ako sa dati kong tinirahan (Cabugnason Residence, km 12 Sasa, D.C.), iniwan ko na lang ang mga ito dahil makakagawa pa naman ako ng bago. Nang una siyang dumalaw sa bago kong tirahan (Ponce St., D.C.), ang tanong kaagad niya sa akin ay kung dinala ko ba ang mga ito. Sabi ko, wala. Kinabukasan nagbalik siya at daladala na ang mga ito. (kapitbahay lang nila ang Cabugnason Residence)

Nobyembre ng taong 2003 (undas) nang naikwento ko ang tungkol sa mga ito sa naging grade 5 teacher ko sa baranggay na kinalakhan ko (Bongabong, Pantukan, Comval). Babasahin ko, aniya. Ipi-print ko pa Ma’am. Nobyembre (undas pa rin) na ng taong 2006 nang maibigay ko sa kanya ang mga kopya ng mga ito. Pagdaan ng isang buwan muli akong nagbalik sa Bongabong para sa kapistahan (Disyembre 8). Nang nakita niya ako, maluha-luha siyang napayapos sa akin at ang sabi, “Hindi ko akalaing…”. Totoong ako’y umiinom.

Si Ma’am? Siya si Herminia Baptista Arcenas, biyuda ng dati naming Barangay Captain, Grafo Arcenas (SLN). Ang naging kasintahan ko? Siya si Nelly Decena, misis ko at ina ng lima kong anak.Share this to your profile
                 To view or post comment, please click here


Advertisements

Transmutation


Transmutation


                      Transmutation

I won’t miss the sun,
     it’s light nor it’s warmth
I won’t miss the pale dawn
     nor the grey dusk
Nor the starry nights with the breeze
     so mild and soothing
That penetrates through the breasts
     where hearts are aching

I won’t care if flowers fade,
     in them there’ll be no beauty
I won’t care if the birds will sing
     not the song of liberty
If the seas will run dry
     and skies will turn to black
And man will have the all the wars
     and peace they lack

          if they’ll make me hungry
               the bread I’ll bit not
          if they’ll make me thirsty
               the wine I’ll sip not
          if they’ll make me lifeless
               I’ll be living
          if they’ll make me motionless
               I’ll be moving

          I can’t be scented
               I’ll have no odor
          I won’t fade
               I’ll have no color
          I can’t be molded
               I’ll be shapeless
          I won’t grow old
               I’ll be ageless

          They’ll make me dumb
               but I can loudly shout
          That the seeds I’ve sown
               all began to sprout
          Then there’ll be no yesterday
               there’ll be no tomorrow
          There’ll be pure joy
               there’ll be no sorrow

          At last I’ll find all the glories
               no more life’s storm
          I’ll remember not my sad stories
               only my long-dreamt rainbows form


I’m tired of being alive, and who is not?
Who’ll watch the play when performers rot?
We all saw it but only few like to stare
And the characters said they don’t care
As long as they can show to us who they are
By changing love stories into stories of war
They can’t hear us with our soft whisper
For their dreams are as deafening as thunder
We have the preacher’s music but it’s all in vain
All of us heard but only a few cared to listen
When shall we learn to stick to the words?
shall we when we’ll be pierced with swords?

                                            by doroastig
                                            sometime in the mid’75I wrote this almost forty years ago when the time was so harsh. When I did this, my vision was blurred that I was not able to see lightnings, only the roar of thunder. That was the time I was transmuted.

Now I am awaken and can clearly see the lightning and hear its roaring thunder. The thunder I heard forty years ago was just a drum beaten to make people believe there was a storm, unlike the present situation when the storm is a real one. If I was transmuted by a man-made storm then, how much more with a real one now?

Share this to your profile
                 To view or post comments, please click here


Diokno Says Past Presidents Did Not Have ‘DAPs’


                                                                                                                                SourceShare this to your profile
                 To view or post comments, please click here


‘PNoy OKd 150B for own funds’


                                                                                                                                SourceShare this to your profile
                 To view or post comments, please click here